Objemový tréningový plán ruských vojakov

Týmto tréningovým plánom chcem osloviť všetkých ľudí, ktorí chcú vyskúšať niečo jednoduché, ale zároveň účinné. Tento plán využívali ruskí vojaci aby zmohutneli kvôli veliteľom, ktorí to dostali príkazom od svojich nadriadených. Títo vojaci dodržiavali 3 základné pravidlá

Read More »